Urządzenia spawalnicze

Jest to tok spawania łukowego, w którym koalescencja jest wytwarzana przez podgrzewanie materiału w środku pomocą łuku elektrycznego padającego pomiędzy elektrodą wolframową tudzież materiałem spawanym. Poniżej znajduje się parę informacji na myśl różnych www.karmowski.pl typów urządzeń aż do spawania natomiast cięcia. Elektrody używane w tym procesie są wykonane z wolframu albo wolframu toriowanego. Elektrody wolframowe toriowane są chłodniejsze aniżeli zwykłe elektrody wolframowe tudzież utrzymują kwadratowe końce łuku, jednak są droższe.

Gaz osłonowy:
Gaz osłonowy (argon, hel, azot, dwutlenek węgla względnie mikstura gazów itp.) jest żywy w celu uniknięcia brud atmosferycznego stopionego jeziorka spawalniczego. Gaz bierny osłania kompletny kompetencja spoiny przedtem działaniem atmosfery, eliminując potrzebę stosowania topnika. Najczęściej stosowanym gazem obojętnym jest argon, mimo to www.drozdzowski.pl jest dozwolone plus poużywać sobie helu względnie mieszaniny tych dwóch gazów. W razie potrzeby jest dozwolone dołożyć metalu wypełniającego.
Dostępne w handlu gatunki gazu stosowane do spawania mają wianek 99,9%. Argon jest o 0,38% cięższy od momentu powietrza tudzież plus minus 10 manto cięższy odkąd helu. Oba gazy jonizują się, podczas gdy znajdują się w łuku elektrycznym. Oznacza to, iż atomy gazu tracą część swoich elektronów, które mają ładunek ujemny. Te niezrównoważone atomy gazu, zwane jonami dodatnimi, mają aktualnie www.doroszuk.pl ekwipunek pozytywny oraz są przyciągane do ujemnego bieguna łuku elektrycznego.

Biegunowość spawania TIG:
Źródłem prądu przypuszczalnie być styl stały względnie zmienny, w stosunki od zastosowania. Łuk o prostej polaryzacji prądu stałego jest praktyczny w przypadku metali innych aniżeli aluminium natomiast magnez, w tym stopów miedzi, żeliwa, stali natomiast stali nierdzewnej. Zapewnia jego osoba dobrą koncentrację ciepła i tworzy spoiny, które są głębokie a wąskie. Szybkość spawania jest wysoka, natomiast odkształcenia metalu rodzimego są mniejsze. Odwrotna biegunowość prądu stałego nie jest powszechnie stosowana, gdyż wytwarza płytkie i szerokie spoiny. Łuk prądu przemiennego jest praktyczny do spawania aluminium, magnezu, żeliwa i wielu innych metali. Przeniki w łuku prądu przemiennego znajdują się w połowie kosztowny między przetopem uzyskiwanym w sąsiedztwie zastosowaniu polaryzacji bezpośredniej prądu stałego tudzież polaryzacji odwrotnej prądu stałego.

Proces www.jedral.pl spawania TIG:
W procesie spawania TIG aż do zajarzenia łuku raz za razem stosuje się styl o wysokiej częstotliwości zaś wysokim napięciu (100 kHz aż do 2 MHz, 2000 V) zaś niskim natężeniu. Ma owo na celu uniknięcie zanieczyszczenia elektrody w przypadku, podczas gdy łuk jest inicjowany za pośrednictwem zwarcie spośród materiałem spawanym. Gdy resztka elektrody znajdzie się w odległości od czasu 3 do 2 mm od momentu materiału spawanego, iskra przeskakuje dzięki szczelinę powietrzną między elektrodą a materiałem spawanym. Następuje jonizacja drogi powietrza www.legowik.pl zaś powstaje łuk elektryczny.

Nałożony styl wysokiej częstotliwości powoduje przeskok iskry przez szczelinę pośrodku elektrodą natomiast obrabianym przedmiotem. Jeżeli źródło wysokiej częstotliwości nie jest dostępne, łuk można zainicjować dzięki rozruch od chwili podstaw, używając miedzianej powierzchowny zaczepowej, żeby zniżyć skażenie elektrody.

Related Post