Kredytowanie szpitali jest podróżą, zaś nie celem

W obecnym scenariuszu, forma jest największym motorem w celu każdej firmy, tak aby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, gdzie postać opieki nie może być narażone na strata w środku wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest ogromnie aktywny i działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych tudzież technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym stan usług medycznych staje się koniecznością, a akredytacja jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pośrednictwem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności zaś skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na skroś wewnętrzną ocenę obiektów i procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, tudzież dodatkowo pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, kiedy plus prowadzi dzięki przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych oraz skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto może się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która w tej chwili funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana lub licencjonowana przy użyciu odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego z wykorzystaniem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości zaś parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami obecnie stosowanymi dzięki szpital
Analiza i specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników oraz dać możliwość odpowiedzialność spośród ich strony oraz ożywiać i katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, i tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza zagrożenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem a stronami trzecimi.
Zapewnia zaufanie natomiast pełne przekonanie między pacjentów na krzyż przyrzeczenie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą cięgiem unosić postać opieki http://www.przyjemski.eu i gwarantować zgodność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, dopiero prawdopodobnie pozostać podjęta decyzja o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas gdy rozwiązanie aż do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, komplet czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post