Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI a czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub odbiornik EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu dzięki kompleks kreślarski wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane za pomocą rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, jednakowo kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ano gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej a częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez urządzenie odbiorcze EMI względnie analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez przyrząd elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to biegłość sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja zaś ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają prestiż na proces modus EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest podobnie jak przewodzony, gdy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się realizować testy EMI?

Istnieje krocie czynników, które powodują, że postępowanie EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna szkopuł w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją chociaż wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz iż o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bowiem zasilacze służą raczej w charakterze „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko spodni aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post