Kredytowanie szpitali jest podróżą, zaś nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem w celu każdej firmy, iżby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd forma opieki nie może znajdować się narażone na strata w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest bardzo obrotny i działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych a technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość raz za razem słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, a uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym dzięki organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu tudzież poprawy jakości, wydajności a skuteczności. Technecon Healthcare, jak doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów natomiast procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, tudzież także pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, kiedy dodatkowo prowadzi za pośrednictwem bieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która w tej chwili funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana albo licencjonowana z wykorzystaniem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie przed oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego dzięki Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami aktualnie stosowanymi przy użyciu szpital
Analiza tudzież dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników a dać możliwość zobowiązanie z ich okolica i zachęcać tudzież katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, zaś tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza groźba wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem a stronami trzecimi.
Zapewnia wiara zaś pełne przekonanie wśród pacjentów na skroś rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą stale wznosić postać opieki http://www.przyjemski.eu natomiast dawać możliwość adekwatność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że dana oddział w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej może pozostać podjęta werdykt o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas jak fortel do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, wszystko czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post